ALPHABETISCH REGISTER 317 21, 207 S, van 57 30, Schoneveld, Ds. J. Schönfeld, Mr. Dr. J. F. School, Boldingh School voor Bouwkunde, Middelbare Technische 37 24 288 244 School Kijkduin, Openbare 260 ----- .288 234 School, Meester Schaberg School, Openbare Lagere School tot opleiding van Winkelpersoneel Schooltuintjes 279 282 206 33 61 59 287 247 276 242 274 231 271 Schoor, Johanna Elisabeth 284 Schorsi, Johan208 Schoterbosch, Heer 34 Schoterbosch, Mr. Floris van Schotte, Anna Maria Schotte, P Schouten, Claes Michielsz. 152 Schouten, Michiel Dircksz. 152 - - 74, 104, 105 105 263 233 269 183 Schroder Co., firma A. 273 Schrijver, N218 Schuilkelders Schuilloopgraven Schoutens, Jacob Schoutens, Olivier Schouw, A. J. Schouwburg, Kon. Schouwburg, Princesse Schrasser, Hendrik 12 12, 36 240 274 42 252 283 282 224 255 10 Schokking, Em. Pred., Dr. 253 Biz. Schokking, Dr. H. 247 259, 265 Schokking, J264 Schokking, Mr. Dr. J. 224, 263 - - - - 248, 290 268 286 233, 235 233 Schuilplaatsen, luchtgevaar 230 -.240 Biz. 238 18 Schuler, W. M Schuler Co., modemagazijnen Schuurmans, Ds. H. Schuylenburch, familie van Schuylenburch, Burgemeester 43 Schuylenburch, Heer van Schuylenburch, huis van Rijwielmerkenkantoor Rijswijk, Govert van Rijswijk, Mr. Johan van 18, 19, Scheveningscheweg Schiff, Ir. L. E. C. Schilden, M. J. v. d. Schildersvereeniging „St. Lucas” Schilte, Firma P. D. Schirm, A. H Schoch, M. L. W. Schoemaker, Dr. J. Schok, voorrijder 14 166 102 67, 80 67, 147 Saksen, Hertog Saleste, Jean Sander, Willemsz. Sanders, Evert Sanders, wed. Santen, firma E. M. S. van 282 Santen, Rient van Sap, dokter H. Sauvigny, Jan Baptist de Sayon, Vincent Schagen Heer van Heenvliet, Jacob Frederik Schagen Heer van Schagercogge Schalckert, Dirc Schalij, Ir. J. J Scheltema, Generaal J. Scheltus, Mr. Dr. G. A. Schelven, Dr. Th. van Schenke, J. H. Scheveninck, Corn Claesz. 170 (nt 1) Scheveninck, David Cornelisz. 170 (nt 1) .260 285 242

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 334