45 44, 45 45 44, 39 45 53 283 85, 159„ 162 L 318 ALPHABETISCH REGISTER Biz. van Slotemakershuis Sluiter, Willy Sluys, Corn. v. d. Sluys, Jan Jansz. Sluys, K. F Sluysken, Catharina Anna ■a Sluysken, Willem Horst, Fredrik Sluyskens, Catharina Anna Sluyter, Leonard 84, van 44, 48 48 (nt 1) 45 254 207 32 (nt 1) 272 60, 202 23 95 8 287 253 208 237 43 102 240 273 21 64 247 186 (nt 1) 106 284 i 207 207 271 259 226 209 101 Soetens, Cornells Michielsz. 208 Soetens, Izak101 Soetens, Philips Michielsz. 98, 100, 102, 110 38, Bomme- Biz. Smeth, Mr. F. F. Baron de 220 Smeth van Alphen, P. A. J. Baron de Smidshuis Smit, A. Smit, J. Smith, Jan Smitz, Joh. Snouck, Adriaen Snouck, wed. Adriaen Snoeck Henkemans, J. R. Snouckaert van Schauburg, A. C. Baron Snijder van Wissenkerke, Mr. Dr. F. W. J. G. Snijders, Generaal Soetens, wed Soetens, Anna Sixti, Johan Slicher, Jan Slotemaker de Bruine, Prof. Dr. J. R. 220, 224, 236, 261 64 238, 279 283 120 220 52 (nt) 52 (nt) 35, 52 (nt) 35 Schuylenburch, Comelis 39, 41, Schuylenburch, Jkvr. Elisabeth Schuylenburch, Pieter van Schuylenburch, Mr. Willem van Schuylenburch, van nende, Francois Pierre, Guillaume Schuylenburch van Bomme- nende, Mr. Willem van 44, Segboer, A. W. Segher de Snijer Sena, Jacob Sevender, wed. Jhr. Fredrik van Sevender, Willem van Sichem, Gerrit van 119, 121, 123, 127, 207 Sichem, Mr. Joost van 207 Sichem, Marie van .119 Sixma Baron van Heemstra, C. S. Soetens, Salomon Michielsz. 127^129 Soetens, Symon Salomonsz. 127 Sohier, Jan Solms, Amalia van Sommer, A. C Sophia Stichting Sorgen, advocaat van Sorghvliet, landgoed Spaerwou, Eermijntje Gerijtsdr. van Spaenen, Heyndrich van Speenhoff, „Koos” Spek, Ds. P. van der Spoorverbinding Residentie en Hoofdstad Spoorwegen, 100 jarig bestaan Ned. 237 Spuihofpoort 152

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 335