ALPHABETISCH REGISTER 319 Biz. der Wide, 33 T. 257 55 26 242 263 221 229 Strik, J. M. 232 288 204 53 263 252 270 269 275 der Wyele, 33, Strijen, A. J. P. van Studentenkamp Suasso d'Acosta, A. Sutton, Robbert 109 van Swarth, Hélène Sweitzer, Ds. A. Sijntgen Gillisdr. Sijpesteijn, Anna van Sijpfcsteijn, Maarten van Szent-Istvany, Dr. Bela Steenwijck, wed Steenwijck, Andries van Steenwijck, Andries Jansz. van Steenwijck, Jan Jansz. van Stern, Jhr. C. W. Stevenon, Abraham le Stheeman, Dr. H. A. Stichting Lubema Stoomtramweg maatschappij, Westlandsche Stoop, Notaris Jhr. Mr. H. J. H. Stopendael, Harmen Stoppelaar Fzn., Mr. A. de 292 Stotijn, Jaap291 Stratenus, Jhr. G. J. Th. 83, 84, Starcx, Maria Staten Generaal, opening Stauttener, C. H. F. Steenbergen, M. van Steengracht, Johan Steengracht v. Oostcapelle, J. 25 Steenhuysen, Jhr. Symon van 137 (nt 3) 129 127 207 203 288 22 261 240 Biz. 31 254 53 204 Suyderbeeck, Gijsberta van 132 Swart, Luit.-Generaal H. N. A. 251 241, 262 .282 .128 47 (nt 1) 46 241 Spijck, Allert Jacobsz. van 107, 204 (nt 1) Stadhouderspoort 4, 5 e.v. Stadhuis, nieuwe .251 Stallen, de150 e.v. Stalparts van Odilia Stalpert van Jacob 33, 34, 37 Stalpert van der Wielenraam 242 Stalstraatje 81, 150, 152, 155, 156, 160 Standaertsz., Andries Starckenborch, Barthold 160 (nt 1), 166 Starkenburg, Jhr. Edzard van 158, 160, 166 187 237 276 268 25 Taal, L246 Taverne, Prof. Mr. B. M. 285 Teddy Payot, Notaris E. G. F. J. Tedingh van Berckhout, Mr. Adriaen Teding van Berckhout, Cornelia 55 (nt 1) Teding van Berckhout Heer van Slydrecht, Johan Tehuis Ned. Indische vrouwenorganisatie Telchuijs, Notaris M. J. Telefoon met Rotterdam Tenhaeff, Prof. Dr. N. B. Tentoonstelling Drinkgerei 244 Tentoonstelling Haagsche straten Tentoonstelling De Hofstadbloem Tentoonstelling Honderd jaar fotografie 218 Tentoonstelling Leger- T entoonstelling Matthijs Maris

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 336