ALPHABETISCH REGISTER 321 Biz. 61 249 259 225 242 229 248 Vermey, Otto Jacobsz. Vermije, Jacob Vermide, Jacob Hendrik Verploegh, Dr. H. Verschoor. A. K. L. Versteege, Hendrik Verveen, Mr. B. F. Verwey, wijnkooper Vlissingen, Ir. J. P. van Voetbalbond, Haagsche Voetbalbond, Kon. Ned. Voetbalvereeniging H.B.S., Haagsche Vogel, Ir. J. F. de Volharding, De Volkenbond, Economische Commissie van den 282 278 231, 250 Biz. Velzen, A. van224 Verbies, geb. Alblas, wed. 60, Verbrugge Jan113 Verbrugge, Kasparus Petrus 42 - 113 225, 231 .240 Verheggen, Notaris Mr. C. A. A. M. H. 284, 289 282 134, 135 .246 .218 277, 285 Verhey, Ds. J. W. Verhoech, Baertgen Verhoeff, Nico Verkeerslichten Vermaat, H. C. Vermeeren Heer van Muylkercken ,Mr. Johan 51 .115 115 20 232 271 259 274 207 Vey Mestdagh, Ds. P. G. de 253 Viaduct Weteringkade 228, 266 Vidal y Saura226 Viëtor, B. W263 Vileers, Heer van 19 Vileers, wed20 Villers, Samuel194 Visser, Dr. L. E. 217, 248, 269 Visser, P224 Visschers, Poolsche Noordzee 233 Vitringa, Mej. S. J282 Vivien, Maria24 Vlaardingen, Heer van 44 Vlaming, Luit.-Gen. b.d. L. de 260 Vlis, firma K. C. van der 243 - - - .248 290 244 Vereeniging, Nederl. Brandweer Vereeniging voor Vreemdelingen Verkeer 252 Vereeniging Ziekenzorg 259 Verbrugge, Willem Verdenius, Th. A. Verduisteringsproef Vereeniging to afschaffing alcoholische dranken 272 Vereeniging Armenzorg 259 Vereeniging, Bloemisten- 257 Vereeniging, Haagsche Studenten- 245 Vereeniging Die Haghe 228, 255 Vereeniging van Huisvrouwen, Ned. .221 Vereeniging „Onze Hulp is in den naam des Heeren”, Chr. Socialistische Vereeniging H.T.M.-perso- neel, Ontwikkeling en Ontspannings- Vereeniging Lucht- bescherming, Ned. 233, 240 Vereeniging voor moderne natuurgeneeswijze en physische therapie .241 Vereeniging „Oost en West”, Koninklijke 224 Vereeniging „Oranjebond", Kon Vereeniging „Rjucht en Slucht”, Friesche Vereeniging Dr. Schroeder van der Kolk .231, 250 Vereeniging veilig verkeer 230

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 338