.in 274 219, 254 223 248 i 272 71 ALPHABETISCH REGISTER 322 34 34 20 19 10 20 Pi W erkverschaf fing 26 26 221 Wagenaar, firma J. A. H. Wagenaar, Johannes Wagenaar, W Wageningen, Mr. H. van 51 51 49 (nt 3) 239 120 18 251 28 289 236 Vries, H. de Vries, Pieter Cornelisz. de 96 (nt 2) - - - .281 Vranck Heyndricxz. Vredes-Conferentie 1899 Vries, Cornells Pietersz. de 73, 96-98, 100, 102 245 Biz. 262 280 219 Biz. 288 262 279 261 Wagenvoort, Maurits 228, 292 - - 219 247 25 281 55 175, 176 235 L. W. Wai, A. de Wal, W. de Wandele, Mr. Jan Wannée, Ds. J. C. Warmoesmarkt Waschhuis Washington, Johanna Wassenaar, Graaf van Wassenaar, Vrouwe van Wassenaar, Carel Lodewijk Baron van Wassenaar Heer van Doeveren, Baron van Wassenaer, Maasland, Maas sluis enz., Pieter Baron van 19, Wassenaer Heer van Ruiven, Willem Lodewijk Baron van Wassenaar van Starrenberg, Jonkvrouw van Wassenaer Heer van Star renburg, Pieter Baron van Wassenburch, Dirck Jansz. van Wede, Jhr. Johan van 1 Weidmann, P. Weiler, Jhr. Mr. J. C. von Welie, An toon van Welter, Ds. W. L. Welter, Minister Wentholt, Dr. Ir. L. R. Werkverschaffing en Perso neelreserve, Gem. Bureau 261 Wesselink, S. J. H. Westbrug Volksuniversiteit Vollebregt, Dr. J. C. Völlmar, Henri Voorhoeve Co., firma C. Th Voorst, Vrouwe' F. C. E. van Voort, J. H. A. de Vormer, boekhandel G. Vorstelijk Huis, besparing benzine door het 238 Vos, Vice-Admiraal A. 246 Vos van Steenwijk, Mr. W. L. Baron de 230, 289 Vosbergen, Ridder Gaspar van Vosbergen, Petronella van Vosveld, J. F Vossen, Mary 78, 118—121, 128, 191, 207 134 225 ~46 i 88, 184 33 40 35 Vries, S. G. de Vries, Mr. Dr. S. de 218, 284 Vries Szn., S. de 266 Vroom en Dreesman, brand 251 Vrijbergen, Bonifacius van 49, Vrijbergen, Elisabeth van Vrijberge, Marie van Vugt, Pater F. van der Vijan, Laurens Vijverberg Vijverhouck, Wouter Jansz. 97, 99, 100 e.v. W. Waal, Aletta Jacoba de 47 (nt 2) Waardenburg, Magdalena van 18

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 339