GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 24 van het verkochte perceel. De koopsom wordt niet ge noemd. 24 Juni 1619 wordt aan de Prinses van Portugal consent verleend om in de Hooge Nieuwstraat een „stakettinge” te mogen maken, om daarin de mest van de paarden te bergen voor 8 deniers ’s jaers, en 5 juli 1623 „om tot gerief van haer hofken over haer huys aan de N.zijde van den Vijvermuur een huyske te mogen maken.” 24 Maart 1626 verkoopt Vrouwe Emilia Princesse van Portugal en Don Emanuel, Impetranten op en jegens Maria Vivien, wed. van Gerrit van Panhuysen, won. op den huize Bronesteyn, buijten Leyden het aan Hans Wolphert, Heere tot Brederode voor 20000. 13 Januari 1637 wordt aan den Heer van Brederode vergunning verleend om achter zijn huis in de Hooge Nieuwstraat een steenen mistbak te maken voor 3 schell. per jaar. De erfgenamen van Graaf Hendrik van Brederode verkoopen het op 9 Nov. 1657 aan Jhr. Willem Jan Cabeljauw, Ridder enz. voor 20000. 1 Maart 1659 wordt aan Willem Cabeljauw vergun ning verleend om zijn huis op den Vijverberg te mogen uitzetten, voor 16 schell. 's jaars. 18 Februari 1678 verkoopen de executeurs van den testamente van Anna Maria Schotte, douairière van Willem Jan Cabeljauw het aan Mr. Cornelis de Jongh van Ellemeet, Heer van Ellemeet, Ontvanger Generaal voor 15250 en 762, 10 st. over rantsoenpenningen. Dit perceel, waarin Anna Maria Schotte overleden is komt met een ander huis nevens de stal en het koetshuis achter uit in de Hooge Nieuwstraat. Bij den koop zijn mede begrepen ,,2 schilderijen in de schoorsteenen en het behangsel van purperen baey in een earner hangende.” De kooper krijgt 29 Juli 1678 vergunning om achter

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 33