i ALPHABETISCH REGISTER 323 i van 37, 240 15, 9, 49, 51 222 251, 253 273 223 210 251 48 240 248 275 der 225, 260 Wtenbogaert, Ds. Wuite, Emeritus predikant, C. Wuite Jzn„ Ds. G. Wijbrandi, IJbeltje Wijk, Dr .W. van Wijkvereeniging „Uw Koninkrijk Kome" Wijngaarden .President van Wijngaarden, Emerentia van Wijngaerden, Jac. van Wijngaerden Heere van Benthuysen, Jhr. Jacob van 49-50, Wijngaerden Heer van Benthuijsen, Wijngaerden, Ruybroek en Palesteyn, Jhr. Carel van Wijnman, firma S. 134, 135 285 227 292 50 98 50 184, 185 143 206 212 131, 133 107 279 8 250 227 185 255 18 23 207 40 232 Biz. 223 279 41, 42 52 (nt) 45 16 v. d. 233, 237 282 10 142, J85 41 15, 32 (nt 1) 39, 9, Willem, Erfprins Willem'I.Prins 16, Willem II, Prins Willem III, Prins 38 (nt 1), Willem IV, Prins Willem V, Graaf Willem V, Prins Willem van Nassau, Prins Willem Adriaansz. i Willem Heynricx Willem Jansz. 89, i Willem Lodewijk, Graaf I Willem Simonsz. Willem Willemsz. Willemina Willemsdr. Zie Heynis, Wilhelmina. Willemsorde, Militaire Willes, N. van Willigen Zonen, juweliersfirma J. van Winkel, Ds. A. B. te 242, Westenbur, Ds. G. B. Westerman, Johanna Westeroüen van Meeteren, W. A. M „Westland", Bond Westpoort, de Widerholt, Georgius Reynaert 106, 107, Widerholt, Johan David Wiel, Ds. J. i Wielant, Comelis Loeysz. Wierts, J. P. J. Wilde, Dokter M. J. de Wilde. Ds W. J. de Wilhelmina, Koningin 13, 232, Willekes, Ds. F. C. Wit,Jacob de With, Mr. Andryes de Witkam, Notaris H. H. M. 274 Witt, Gebroeders de „Witte", de Wittenrood, Dr. A. C. Woerden, Dirck Jansz. van Woestinckhoven, Arent Jansz. van 89. 188, 194, 195, 199 Wolf, Comelis van der 18 Wolf Zoonen, firma J. L. de 276 Wolff, Dr. M. M218 Wolters, G262 Wolters, schoolgebouw Schoolvereeniging, Instituut Wouter Woutersz. 210, 212, 213, 215 191 (nt 1) Biz. Winsheim, kapitein .131 Winteroy Jr. Willem van 205 Wit, Ds. A. W. C. de 286, 289 40 55

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 340