I J I I I t f r 324 ALPHABETISCH REGISTER Y Biz. 226 2? Z. 24' 220 30 223 254 2 27 249 lio Biz. 234 f 2 7! 273, 289 256 292 185 220 57 274 235 Zegers Rijser, Vice-Admiraal 277 231 57 206 r 241 7 Zending „Adullan” Zending, Haagsche Hervormde Stads- Zendingsgenootschap, Ned. Evang Zevender Heer van Kenen- burgh, Jhr. Otto van Ziegler, Frans Ziekenfonds, Ned. Mij. der Geneeskunde, Alg. Afd. Ziekenverpleging, Wijkgebouw Loosduinsche Wijk- en Zillesen, Mr. H Zondag, Notaris J. C. Zonneveld, J Zoutelande, Cornelis van Zubli, Abraham Zuiden, D. S. van Zuiderpark Zuidpoort Zuyerendael, Elisabeth van 145, 146, 148 Zuylen van Nijevelt, Mr. J. A. H. Baron van 28, 22 Zwakzinnigen, Werkinrichting voor Zwieten, Dirck van Zijl, Jacob Evertsz. van Ijsbrand Arendsz139 IJsselsteyn, Ir. H. A. van 257, 259 Ijzeren, Dr. J. van .281 Zaalberg, C. J. P. Zaaien, firma G. C. van Zalmé, P. H. J Zande, Ingelbert van der Zanders, Mr. Johan Gabriel Zanen, M Zangcours Zangkoor „Cantemus Domino", Parochiaal 284 Zanguitvoeringen, openbare 230 Zangvereeniging Excelsior 266 Zay, Fransche minister van Onderwijs Zeelander, Jacob Zeeman, Admiraal J. H. Zeescheepvaart, Rijksbureau Zeilinga—Doodeheefver, Mevrouw Iris

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 341