„zijn huijs een mistput te mogen maken”, voor 10 schell. ’s jaers. Wie de volgende eigenaar is, is niet gevonden, maar op 12 Juli 1737 wordt aan Vincent Willem van Hom- pesch, Heer van Genderen, beschreven in de Orde van de Ridderschap en Edelen van Holland en West-Fries- land vergunning verleend om aan zijn te bouwen stal, achter zijn huys op den Vijverberg te mogen maken 3 poorten met over de straat openslaande deuren en een mistput voor 13 ponden en 4 schell. ’s jaers, terwijl op 2 Mei 1742 Vincent Willem, Grave van Hompesch en Charlotte Baronesse van den Boetselaer, hun huis ver- koopen aan Burghart Rutgers Grave van Rechteren, Ge deputeerde ter vergadering van de Heeren Staten Gene raal wegens de Provincie Overijssel voor 23000. 8 Januari 1806 verkoopen de executeurs van Adolff Hendrik, Graaf van Rechteren het aan Johan Steen gracht voor 19000 en ƒ2000 voor de spiegels, schil derijen en verdere goederen. In 1830 was het huis bewoond door J. Steengracht van Oostcapelle, Directeur van het Mauritshuis. Het bleef in de familie Steengracht, die er een beroemde schilderijencollectie bewaarde tot 1913. In 1917 werd het bankierskantoor Lissa en Kann er gevestigd, wat tot heden zoo gebleven is. De opgave van dit huis in het Hofboek van 1481 luidt: „Jan van Goch, duergaens 1474 heeft Jan Buy- ser het bij deijlinge. Anno 1474 in December heeft Mr. Jan Wandele ’t „uijtgenome die stallinge aft.” Adam van Cloe, die Katrijn Dirxdochter gegeven is bij Jan Buser.” Volgens het Hofboek van 1512 woonde er toen de erfgenamen van Huge dye Grote en volgens dat van AAN DEN LANGE VIJVERBERG 25 r HUIS Nr. 4.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 34