27 AAN DEN LANGE VIJVERBERG In 1748 woonde er Mr. Jacob Gaal, rentenier. 2) Volgens de Mededeelingen II, p. 293 was de verkooper erf genaam van den Heer Hop, algemeen thesaurier der Unie, den vori- gen eigenaar. 3) Vóór 1777 was het Logement van Dordrecht gevestigd ge weest in het 10e huis op den Vijverberg. 12 April 1742 wordt aan den kooper vergunning ver leend „om uit zijn nieuw te bouwen huis op den Vijver berg tot in den Vijver te doen maken een waterloosing of riool en om vóór het bedoelde huis een bordes van 7 treden te mogen maken,” voor 50 ponden J). 30 Juni 1777 verkopen Dirk Jan Baron van Heeckeren, Heer van Brantsenburg enz. 2) en Anna Petronella van Heemskerk, hun huijs, stal en koetshuijs, aan den Bur gemeester der stad Dordrecht, voor 69000. Onder den koop zijn mede begrepen de behangsels, spiegels en schilderijen. 29 December 1778 wordt aan de Burgemeesteren en Regeerders van Dordrecht consent verleend „om den opgang van het bordes van derzelver logement te mogen doen veranderen en de aldaar staande palen naar den opgang te doen verplaatsen alsmede om voor het ag- terste gedeelte van hun logement uijtcomende in de Hooge Nieuwstraat te mogen doen stellen 12 steene paaien met ijzere gordingen”. De som, die er voor be taald moest worden is niet gemeld. Volgens de „Mededeelingen” deel II p. 292, bevon den zich aan den voorgevel twee lantaarnen en onder anderen in de voorkamer twee en in de eetkamer een penanttafel met bladen van blauw marmer op vergulden voeten en een penanttafel met wit marmeren blad op vergulden voet in de groote zaal. Het was gebouwd door den architect G. Maas. Het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 36