GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 28 had 3 verdiepingen, ieder van 9 ramen en rustte op een overwelfd onderhuis, terwijl een dubbele trap van 9 treden leidde tot den hoofdingang. In dit huis hebben de Gedeputeerden van Dordrecht hun verblijf gehad tot op het einde der Republiek. Bij de opheffing van het Logement in 1796 werd be sloten de bibliotheek van het zelve naar Dordrecht over te brengen en op de zoogenaamde oude Regentenkamer in het Gasthuis aldaar te plaatsen, totdat nader daar omtrent zou beslist zijn. In 1801 bevond de bibliotheek zich nog in het Gasthuis aldaar. Nog langen tijd na de opheffing bleef het logement het eigendom van de stad Dordrecht, die het indertijd aan den Heer Mr. C. F. van Maanen, President van het Hoog-Gerechtshof, de latere minister van Justitie ver huurd had. In November 1821 werd het pand voor een som van 30.000 in het openbaar verkocht aan Vrouwe F. C. E. van Voorst, echtgenoote van den Heer C. C. V. Baron van Boetselaer. De advertentie in de ’s-Gravenhaagsche Courant van 22 October 1821 luidde als volgt:Te koop het voormalig logement der Stad Dordrecht, aan de N.zijde van den Langen Vijverberg. Wijk I no. 34. Opleverende een fraai uitzicht op den Vijver bestaande in een magnifique dubbeld huis enz.” Daarna is het bewoond geweest door den Heer L. Graaf van Limburg Stirum, waarna het in 1900 de wo ning van den Oostenrijksch-Hongaarschen gezant is geworden. Van 1907 tot 1918 woonde er Mr. J. A. H. Baron van Zuylen van Nyevelt, de bekende muzieklief hebber en dirigent, tot in 1919 de Amsterdamsche Bank er haar bijkantoor vestigde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 37