AAN DEN LANGE VIJVERBERG 33 HUIS Nr. 7. kant van de Engelsche Gemeente en Johanna Washing ton, zijn huysvrouw, voor ƒ4000 en een lijfrente van 400 ’s jaars, gedurende het leven van bovengenoemden Marquis de Villarnou, oud omtrent 59 jaar. 2 Februari 1763 verkoopen deze het aan George Bosse, voor 8300 en 415 over rantsoenpenningen en op den- zelfden datum verkoopt G. Bosse het aan Archibald Maclaine, Predikant van de Engelsche Gemeente Voor ƒ8300 en 415 over rantsoenpenningen. In 1796 ver trekt deze naar Batavia en verkoopt zijn familie het huis aan Mr. Gillis Graafland voor 8000, die het op 2 De cember 1806 verkoopt aan Johan Philip Graafland. In 1830 bewoont Mr, F. D. Cau, lid van den Raad, het huis, in 1849 L. T. Jordens. Van 1877-1881 A. van Naamen van Eemnes, daarna C. Graaf van Lynden. In 1902 wordt het gebouw Amerikaansche legatie, na 1909 is het kantoor van den notaris S. J. van den Bergh er gevestigd. Van 1918 tot 1922 is het kantoor van den Inspecteur der directe belastingen in de 2e afdeeling, van 1922 tot 1934 Clubgebouw voor vrouwen. Daarna was de Firma van der Hoop en Co er ondergebracht. Van dit huis is volgens de Hofboeken in 1512 eigenaar Mr. Jan Bouwen, Raadsheer en in 1561 de wed. van Mr. Jacob de Meester. 14 Juli 1598 verkoopt Maria de Bye, wed. van Gerrit van Corsberch (Corsbergen), Pro cureur voor den Hove van Holland aan Vincent Sayon, coopman te Rotterdam een huys en erff voor 4600, die het op 31 Maart 1603 verkoopt aan Jacob Stalpert van der Wyele, voor 3800. 30 April 1622 wordt het bij Willich Decreet verkocht door Joost Dedel, echtgenoot van Odilia Stalparts van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 43