GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 34 x) Voorn. Gerard Tuyning was Raad in den Rade van Brabant en gehuwd met Petronella van der Mijle. der Wiele, erfgen. van Jacob Stalpert van der Wyele, haar vader, aan Dirck Gooi, Griffier, voor 10.000. Het perceel strekt voor van den Vijverberg tot achter in de Hooge Nieuwstraat en heeft ten Oosten een vrijen eigen muur, behalve ten Noorden van den grooten keuken waar een „Cleyn keukentje, bottelarije en pottebanck” aan den muur van den Heer Schoterbosch is gemaakt. Aan wien Gooi het huis verkocht heeft is niet gevonden. 1 Juni 1696 verkoopen de erfgen. van Gerard Tuyning1 voor V3 part, Simon Tuyning en Catharina Tuyning, wed. van Mr. Boudewijn de Bordes, ieder voor 1/s part, een huys, erff en stal aan wijve Rocusse, wed. van Willem Breur, voor ƒ7800 en een obligatie van ƒ5000. 22 October 1699 wordt aan Mr. Adriaen Breur, Adv1 van den Hove van Holland, vergunning verleend le om achter zijn huis uitkomende in de Hooge Nieuwstraat een aschput te mogen doen maken en 2e om aan de stal over de straat openslaande deuren te maken voor 6 schell. 's jaars. Ook de verkoop door bovengenoemden Breur is niet gevonden. 2 Juni 1734 verkoopen de executeurs van Elisabeth Kruyck aan Carel Lodewijk Baron van Wassenaar etc., een huys, erff, stal en coetshuys voor 5500, 8000 en 675 over rantsoenpenningen. Volgens het Personeel Kohier van ’s-Gravenhage om streeks 1744 was Baron van Wassenaer, Heer van Doe veren. Hij was beschreven in de Ridderschap van Hol land, Superintendent van de Abdije van Leeuwenhorst, Baljuw en Schout van ’s-Gravenhage, Hoog Heemraad van Delfland, Bewindhebber van de Oost-Indische Com-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 44