AAN DEN LANGE VIJVERBERG 35 x) Jaarboek „Die Haghe” 1901, p. 330. meesterknaap van van Delfland. Hij t 1 koets. De huishuur in 1724 eigenaar van pagnie ter Camere van Rotterdam, de wildernisse en Hoofd-ingeland had 10 dienstbaren, 6 paarden en was bepaald op 800. Hij was i „Drievliet” onder Rijswijk1). 16 Mei 1752 verkoopen de erfgenamen van de Vrouwe van Wassenaar het huis aan den Vijverberg aan Fre drik Sluysken, Heere van Ter Horst, vóór 10 Augustus 1752 wordt aan Fredrik Sluysken consent verleend om voor zijn huis een bordes te mogen stellen en in de stoep tot onder ’t bordes een trap en verder twee kelder- kozijnen, voor 11 ponden. 8 Septe|mber 1762 verkoopen de erfgenamen van Fredrik Sluyskens en Mr. Hendrik Fagel, als echtgenoot van Catharina Anna Sluyskens, voor de helft mede erf genaam van voorn. Fredrik Sluyskens, het huis aan Adriaan van der Hoop, voor ƒ30500 en 1525 over rantsoenpenningen. Onder den koop zijn mede begrepen de respective „kamerbehangsels, de penant- en andere spiegels met vergulden lijsten, als ook de schilderijen in en vóór de schoorsteenen en boven de kamerdeuren en de marme ren penant tafels met de vergulden voeten”. 13 Augustus 1764 wordt aan Mr. Adriaan van der Hoop, Oud-Secretaris van den Raad van Staten consent verleend om voor de stal achter zijn huis op den Lange Vijverberg, uitkomende aan de. Z.zijde van de Hooge Nieuwstraat te mogen doen maken een zinkput voor 13 ponden en 4 schell. 4 Augustus 1802 verkoopt Susanna Sophia Dedel, wed. van Mr. Adriaen van der Hoop het huis aan Theo-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 45