47 AAN DEN LANGE VIJVERBERG G. I. de Milly 3), was eerst gehuwd met Anna van van Persijn, Advt., Friesheim. en had 2 een buiten van 4000 toekomende van Mr. Anthony van Persijn1), Raed Ordinaris en Anna van Persijn, wed. van Rochus van den Honaert, Adv1 het huis aan Pieter, Alida, Margaretha en Maria Timmers voor 3000 en aan rentebrief van 4000. 11 October 1704 verkoopen Jan Marchand la Gree, en Alida en Margaretha voor 7000 en een ren- i) Anthony Sypesteyn. -’) Bovengenoemde van Friesheim, Heer van Middenburg, jm. geboren te Leiden, won. in Den Haag, huwde 5 Jan. 1740 met Aletta Jacoba de Waal, jd te Utrecht, won. te Voorburg. In 1739 was hij eigenaar van de buitenplaats „Eemwijk". Zie Protocol van Notaris M. Bos van 11 Sept. 1777. 3) 23 Juli 1801 verkoopt Gerardus Jacobus de Milly, Heer van Middelburg en Clasina Geerttruy Maria Jacobi te 's-Hage, echte lieden, de buitenplaats „Zegd Rust” te Voorburg, aan de N. zijde van de Vliet, aan de Z. Z. van den Heereweg. gehuwd met Maria Timmers Timmers het aan Eduard Teut tebrief van 9000. ’t Is belast met een kapitaal Anna Douw. 5 November 1706 wordt aan Eduard Tuyt vergun ning verleend om achter zijn huis een aschbak te mogen doen maken voor 10 schell. ’s jaars. Aan wien Eduard Tuyt het verkoopt is niet gevonden. In het Personeel Kohier, omstreeks 1744 komt als eigenaar van dit huis voor Johan Fredrik van Hij bewoonde het huis met 7 dienstboden paarden en een koets. Hij bezat ook nog plaats. Anna Cornelia van Friesheim woonde bij hem in. In 1745 woonde er Frederik Hendrik van Friesheim en in 1757 Jan Theodoor Baron van Friesheim2). De huishuur was getaxeerd op 900. In 1806 staat dit huis op naam van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 58