er W. J. GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 48 HUIS Nr. 11 en 12. HUIS Nr. 13. Deze huizen zijn reeds bewerkt Jaarboek „Die Haghe” 1938. Willes. Thans is en opgenomen in het van Middelburg, Departementaal Grootmeester der Artillerie. In 1849 vindt men er W. J. von Gagern wonen, na 1878 N. van Willes. Thans is er sedert 1918 de Kon. Ned. Automobielclub, de K.N.A.C. gevestigd. Dit huis is met het daarnaast gelegen huis No. 14 tot één huis verbouwd. Daardoor vervalt No. 14. Dit nummer komt echter weer te voorschijn als de huizen No. 15 en 16 (Hof van Friesland) tot drie huizen verbouwd worden. Zie Jaar boek Die Haghe 1942. De eigenaar van dit perceel is volgens het Hofboek van 1458, Geryt die Proost, Anno 1462 in Mey hoirt ’t aan Mr. Heynric van der Meye, Raedt mijns genadichs Heeren. Anno 1480 in Meye aan Joffrou Agniesa van Loenresloet, des voirz. meester Henricx dochter, bij overgifte van Mr. Heinric voirz., in precence van Jan van der Meye Jansz., bastert. In 1512 aan Crispijn en in 1561 aan Willem Moons. De eerste overdracht heeft plaats op 15 December 1597, waar Baptista de Monte Valdone, tafelhouder te Dordrecht aan Elisabeth van Egmont, wed. van Jhr. Fredrik van Sevender1een huys en erff verkoopt, gelegen aan de N.zijde van den Lange Vijverberg. Be- x) Jhr. Frederik van Sevender was de zoon van Willem van Sevender, Rentmeester Generael van Holland en Natalie van Dorp.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 59