lL GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 50 toebehoerende Heer 1625. Op van Nassau be- reeds er bij getrokken is, want de Prins woonde de huizen 15. en 16. HUIS Nr. 14. Wij willen nu eerst nagaan wie van oudsher de eige naren zijn geweest van dit huis. De opgaven van de Hofboeken zijn als volgt: Anno 1458. Willem Heynricx. Anno 1478 in Meye hoirt Pieter Lambrechtsz die helft by besterf van den voirz. Willem Heinricxz.’s wijf. Anno 1478 in Junio.hoirt heeren Jan van der Capelle, Priester ende Canonic te Hove, hoirt nog die ander helft den voirn. heeren Jan bij Cope ende overgifte van Jan Heinricxz, Alijt Hein- ricxz, Heile Heinricxdr. ende Clais Willemsz. als voicht van zijnen wijve, alle erfgenamen van den voirsz. Willem Heinricxz. Idem wat inwaerts hoirt desgelijcx den voirn. heeren Jan, die helft als voiren ende oic die ander helft mede. Idem Willem voirz., weder voir, habet voir heeren Jan, die helft als voiren ende oic die ander helft mede, deese voirsz. drie partien heeft heer Jan van der Capellen al aneen ende tot eenre erve gemaict, dewelcke him ander straetzijde after gelenget zijn gelijc, dat bij ordinantie en appointemente van der Camere van der rekeningen mij gebleken is ende den voirn. heeren Jan daerof heeft in date XII dagen in Meye 1484. Anno 1466. Willem Heynricz, nu Jan van der Capelle. Anno 1512 Heer Jan Capelle, Kanonick. De eerste koopacte, die gevonden is, is van den 16en Mei verkoopt Pieter Helman, als echtgenoot van M|aria Termeeren, aan Jhr. Jacob van Wijngaerden, Ridder, Heer van Benthuysen, Wijngaerden en Ruyg- rock, een huys en erff, aan de N.zijde van den Lange

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 62