AAN DEN LANGE VIJVERBERG 51 Vijverberg. Belent ten O. het huis van Admoraels Har- tijn, W. de Heer van Benthuysen, voor 8500. Voorn, huis was des verkoopers huisvrouw aange komen voor de eene helft van Mr. Johan Vermeeren, Heer van Muylkercken in minderinghe van haer moe- derlijcke erfenisse en de andere helft heeft zij geërfd van haar grootvader Maternel Cornelis Duyst van Voor hout volgens testament van 25 October 1624. Voorn. Cornelis Duyst van Voorhout bezat dit huis reeds in 1597, als blijkt uit de belendingen bij den ver koop van het 13e huis op 15 December 15‘ '7. Beide huizen zijn nu in handen van :r, Jacob van Wijngaerden, die de twee huizen tot een huis heeft laten verbouwen, het welk op 8 April 1665 gekocht is door Bonifacius van Vrijbergen. 14 Maart 1669 wordt aan Bonifacius van Vrijbergen consent verleend om het achterhuis te mogen uitzetten. 19 Februari 1738 verkoopt Elisabeth van Vrijbergen, wed. van Thomas Kennedy het aan Maria Francoise Fagel, wed. van Mr. Nicolaes Ten Hove, Raed en The saurier Generael van de Unie, als moeder en voogdesse van haar minderjarige kinderen 1voor 13800 en 690 over rantsoenpenningen. i) Voorn. Maria Frangoise Fagel was een van de acht kinderen van Cornelis Gerrit Fagel en Elisabeth Dierquens. Zij was 19 Juli 1705 gedoopt in de Groote Kerk en huwde 4 Maart 1725 met Mr. Nicolaes ten Hove, Raadsheer in het Hof van Holland, Secretaris van den Raad van State, Thesaurier-Generaal der Unie; overleed 31 Januari 1738 en werd in de Kloosterkerk begraven. In de Genealogie der Familie Fagel schrijft de Heer W. M. C. Regt; „Zij bewoonde in 1742 een huis op den Vijverberg van 700 huurwaarde. Zij had een inkomen van 2500 en hield drie dienst boden. Zij woonde daar als weduwe samen met Catharina Petro- nella ten Hove, die op een inkomen van 3000 werd geschat. Zij overleed 27 April 1777 en werd op 3 Mei d.a.v. in de Kloosterkerk begraven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 63