GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 52 haar moeder Pabst. 26 Sep- 5 November 1777 verkoopen Mr. Cornells Michiel Ten Hoven, Griffier en Leenman van Holland en West- Vriesland, Ontvanger van de Sociëteit enz., zoo voor zich zelf, als procuratie hebbende van zijn broeder Nico- laes ten Hove, Raad en Thesaurier-Generael, meester van de munten der Vereenigde Nederlanden, zijnde de eenige nagelaten kinderen en erfgenamen van Vrouwe Maria Fran^oise Fagel, douairière van Nicolaes Ten Hove het huis aan Vrouwe Maria de la Rivière1.Vrouwe van Werve, Gemalinne van Anthony Levyn van Pabst, Koll. van de Esquadrons Carabiniers deser Lande. Een van haar broeders Hendrik Fagel, geboren 7 December 1706 was Griffier der Staten Generaal en een Ijverig aanhanger der Oranjes, een der voornaamste bewerkers van de verheffing van Willem IV in 1747 tot Stadhouder. Hij bezat een rijke Bibliotheek en bewoonde in 1742 een huis aan de N.-zijde van 't Voorhout. Hij was op 1 November 1733 gehuwd met Catharina Anna Sluijsken, wiens grootvader Frederik en vader Willem Sluijsken eigenaren zijn geweest van het 12e huis. i) Voorn. Maria Emilia de la Rivière was eerst gehuwd met Jacob Stas van Halewijn en daarna met Anthonij Levijn van Pabst, majoor van de Escadrons Carabiniers van den Prins van Oranje. Zij bezat in 1734 het Huis de Werve, beschreven als een buiten huis. oranjehuis, stallinge, koetshuis, een huis, bouwhuis en nog een huis, groot 44 morgen 25 roeden. Een beschrijving uit dien tijd noemt de Werve een fraai kasteel aan welks inrichting niets ge spaard was met sierlijke koepeltoren, ruim voorhof en groote buiten hof door een steenen muur van elkander gescheiden, met prachtig aangelegde tuinen met groote bassins en uitgestrekt bosch. In 1753 had de eigenaar nog het recht om 3 koppel broedende zwanen te mogen houden aan en om het Huis de Werve, in Rijn- en Delfland. Tl September 1765 werd de hofstede verkocht aan Vrouwe Emilia de la Rivière, gehuwd met Levijn van tember 1765 kocht Maria Amalia de la Rivière van haar dochter Jacoba Emilia van Halewijn oud 19 jaar bij dode van haar broeder Claes Voorburchs woninge, gelegen in de ambachte van Voor burg voor 2000. Jaarboek „Die Haghe” 1903, p. 364,379 en 425.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 64