GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 56 aan Evert van Auryck, Chirurgijn. Belent W. het huis van de Princesse van Nassau en O. den verkooper. De koopsom is 7700. 25 November 1709 wordt aan Everhard van Ouwerick consent verleend, om voor zijn huis op den Vijverberg een hekje te mogen stellen, voor 6 schellingen per jaar. Volgens het Personeel Kohier van 's-Gravenhage om streeks 1744 woonde daar toen Huybert van Ourijck, Procureur voor den Raad van Staten, Solliciteur Militair. Hij had toen 5 dienstboden en bezat een buitenplaats. Hij hield er twee paarden met koets op na. Bij hem in woonde Apolonia van Ourijck, weduwe Van Tiel, rentenierster en Evert van Thiel, Soil1'Militair. Op 1 Mei 1758 verkoopt Mr. Everhard van Thiel het huis aan Pieter van de Poel, Advt voor 15000. Onder den koop zijn mede begrepen alle behangsels, spiegels in de schoorsteenen en schilderijen in dezelve en boven de deuren. 3 Mei 1790 verkoopt Pieter van de Poel, Secretaris, aan Didericus Hasselman, med. Doctor 1/3 part in een huys en erff voor 3000. x/3 part komt den kooper reeds toe. 19 Mei 1794 verkoopt Jan Herbertus van Gijtenbeek, Schepen, gehuwd met Anna Maria van de Poel, het resteerende 3e part aan Didericus Hasselman, voor 3500 en 175 over rantsoenpenningen. In 1830 woonde A. L. van Heteren Gevers, Agent van de Domeinen in dit huis, in 1840 J. W. Dedel, lid van de Eerste Kamer en later zijn weduwe. Daarna Jhr. Mr. C. F. W. Gevers, in 1900 J. W. F. Ridder Huysen van Kattendijke en het volgende jaar B. M. H. van Rijckevorsel. Het werd daarna kantoor van W. Meijer Co en is tegelijk met het buurhuis in 1933 afgebroken om plaats te maken voor een uitbreiding van het flat gebouw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 69