GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 62 x) Bovengenoemde Chanfleury heeft het Logement weer tot 3 woningen doen inrichten. 2) Hendrick Adriaen Caan, Lid van den Raad van State, ge boren 19 Maart 1755 was de zoon van Hendrik Caen, oud Schepen van Rotterdam en J. M. de Mey, wed. van Mr. Johan Hage. Hij was 31 October 1779 ondertrouwd met Susanna Jacoba van Neck, dochter van den Haagschen Oud-Burgemeester Abraham van Neck en Catharina de la Bassecour. Hij was secretaris der Stadsregeering geweest vóór 1795 en bedankte 12 April 1803. In 1813 werd hij lid van den Provisioneelen Raad. Zijn vrouw was evenals zijn moeder in 1782, 1788 en 1794 regentes van 't Weeshuis. Jaarboek „Die Haghe" 1908, p. 302. Mr. Jan Nicolaes Chanfleury, advocaat, le een erff op den hoek van den Vijverberg, 2e een erff, op den hoek van huys en erff aan de Z.zijde De koopsom was 19.000. In 1806 bewoonde de Adv1 Chanfleury het hoekhuis, maar wanneer hij de drie huizen verkocht heeft is niet gevonden1), want 3 December 1810 verkoopen Isaack van den Broek, Martha en Agatha de Clerq, Wilhelmina Johanna de Clercq, huysvrouw van Abraham Zubli en Catharina Cornelia de Clercq, wed. van Jan Lodewijk Ihrman, de drie perceelen aan Mr. Adriaen Caan 2) voor 19.550 en ƒ777, 10 st. over rantsoenpenningen, terwijl 20.888 st. moest betaald worden voor over genomen goederen. De familie Caan, later Caan van Neck, heeft dit huis in eigendom behouden tot het werd afgebroken. Het stond het grootste deel van het jaar leeg, wanneer de familie op Cromvliet vertoefde. In het niet aan den Vijverberg gelegen deel van het groote huis was de Haagsche Pension Mïj gevestigd. huys en den Vijverberg, 2e een huys en de Hooge Nieuwstraat en 3e een van de Hooge Nieuwstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 76