W. MOLL klein afzonderlijk stukje de van Poelgeest gewoond heeft, Het Jaarboek 1945, dat als gevolg van de oorlogsom standigheden pas in 1946 het licht kon zien, volgt be trekkelijk snel op dat voor 1944. In het voorwoord van het laatstgenoemde wordt de reden hiervan meer uit voerig uiteengezet. Dit boekje bepaalt de aandacht der lezers bij de ge schiedenis der oudste stadsgedeelten. Mejuffrouw van Diepen geeft de historie van alle huizen aan den Lange Vijverberg voor zoover ze die niet reeds in een vorig Jaarboek had behandeld. Dr. Hoek vertelt over het Buitenhof gedurende de eeuw, waarin den Haag van klein tot groot werd. In de uitvoerige bijlagen van zijn artikel vindt men het Haag- sche leven van die dagen op boeiende wijze weerspiegeld. Bovendien heeft hij in een oude vraag waar Aleida beantwoord. Daarna volgen nog, zooals in het vorige Jaarboek toe gezegd, de kronieken over 19391944, echter zonder de oorlogsgebeurtenissen. Bij het artikel van Dr. Hoek is met toestemming van den heer A. ter Meer Derval diens kaart uit het Jaarboek 1941 herdrukt. De foto tegenover het titelblad is wel willend afgestaan door Anefo foto-technische dienst te Amsterdam.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 7