HET BUITENHOF 74 oud dienaar van den lande, staat er achter zijn toonbank. Hij heeft vergunning, er vleesch teverkoopen. Ook onder de Poort is het drukke nering. Men verdringt er zich, om er vleesch van de buitenlui te betrekken, die niet tot het Ambacht behooren en over geen winkel beschikken in de plaats zelf. Ook aan de overzij, tegen den muur van de Gevan genpoort en tegen dien van den tuin, die erbij behoort, staan houten optrekjes, die als winkel zijn ingericht en waar een kramer, een schoenlapper, later een bloemver- kooper hun waren slijten. Voorbij den tuin van de Gevangenpoort verrijzen twee huizen, waarvan het tweede een hoekhuis is. In het eerste woont sedert een tweetal jaren de schilder Hendrik Hondius plaatsnijder noemt hij zich de teeken- meester van Constantijn Huygens. Hij heeft het gekocht van den deurwaarder Jacob Schoutens, die het in 1611 nieuw heeft gezet. Oorspronkelijk was het een onder deel, niet meer dan een bijgebouw, van het hoekhuis, het Smids- en Slotemakershuis van den Hove, geweest. Het stond toen een meter of twee naar achteren en was, van ouderdom, het aanzien niet waard. Of Schoutens een achterkleinzoon was van Andries Huybrechtsz., die tot 1580 Smid van den Hove geweest was? Hij beroem de er zich op, dat zijn overgrootvader dien post had bekleed en dat hijzelf in het huis was geboren. Zijn moeder woonde er nog, en daarom was hij eraan ge hecht. Maar toen hem een deurwaarderschap van den Hove van Holland werd opgedragen, waardoor hij meest in Zevenbergen moest zijn, deed hij het over aan Hon dius. Dit was in 1614. Zijn moeder was toen zeker ge storven. Het hoekhuis heeft zijn oude aspect behouden. Het is een Middeleeuwsch kavalje. De Smid, Allert Klaasz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 89