INHOUD. 1 246 293 De huizen aan den Lange Vijverberg door Henriette J. J. M. van Diepen, met zes afbeeldingen Het Buitenhof van omstreeks 1550 tot 1650 door Dr. D. Hoek, met drie plattegronden63 Het huis van Aleida van Poelgeest door Dr. D. Hoek 210 Kroniek over 1939 217 Kronieken over 19404944 Alphabetisch Register

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 8