h - VAN OMSTREEKS 1550 TOT 1650 75 van Ravestein, is een conservatief man: van veranderen houdt hij niet. Overigens een kerel, waar pit in zit. Van- 1621 tot 1623 zal hij burgemeester zijn van Den Haag. Nu slaan we den hoek om. Wij zien dan, dat het achtererf van de Smederij door een muur van het Buiten hof is gescheiden. In dien muur bevindt zich een poort. We vinden daarnaast den toegang tot het Valkhuis in een gang, die dóór het daarnaast gelegen huis, aan den rechterkant van dit huis, naar achteren loopt. Het Valk huis ligt ver achter de huizen verscholen. Men vindt het op de kaart van Bos en van Harn naast het gebouw van de Gevangenpoort. Ervóór ligt een ruime, vierkante binnen plaats met een put in het midden en aan weerskanten bij gebouwen met hokken voor de dieren, vermoedelijk een vlieggalerij, waar met ze geoefend wordt, en ruimten ter bewaring van voorraden en tuig. In het Valkhuis zelf woont Philips Dirksz. Mars, Valkenier van den Prins. Nog slechts weinig jaren geleden behoorde bij de gebouwen een tuin, die aan het Buitenhof grensde. Nu is er het groote huis gezet, dat over de vroegere toegangspoort is heengebouwd. Dit is gebeurd in 1612, en wel voor Jehan de Paris, Kamerling van den Prins. Wat Bos en van Harn er niet vóór hebben gezet, is de glinting, waar voor de Paris in 1614 consent heeft gekregen. Volgt een kleiner en minder diep huis, dat aanzienlijk ouder is. Hier woont de weduwe van Jacob Mattheüsz. van Heyningen, ook Jacob van Alphen geheeten, die schoenmaker is geweest. In 1596 heeft deze zijn bouw vergunning gekregen. Conditie was o.m., dat hij de poort van het Valkhuis, die meer naar achteren stond, tot op de rooilijn van zijn huis en dat van den Smid zou ver plaatsen. Vóór de woning van de weduwe bevindt zich een pothuis, dat ook op de kaart niet terug is te vinden. De glinting van Jehan de Paris steekt een duim of vier,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 90