VAN OMSTREEKS 1550 TOT 1650 77 aan den kant van de meter of twee; en van der de Rekenkamer vergun- en naar voren te brengen. caat in den Hove van Holland. Hij en later zijn weduwe leefden er veertig jaar lang. Toen verkochten hun erf genamen het aan Esajas Chastelain. Boven de poort, die op het Buitenhof uitkwam, liet deze een soort por tiersloge bouwen. Dat is het smalle optrekje, dat Bos en van Harn ons doen zien. In 1606 is het tot stand gekomen en nu dus tien jaar oud. Maar Chastelain is reeds één of twee jaar later gestorven. Hij is toen ver vangen door een raadselachtige figuur, die Pieter Fluch, Vluch, Vlug, ja zelfs Pluck wordt genoemd en alleen in belendingen voorkomt. In 1623 blijkt hij (of liever zijn weduwe) te zijn opgevolgd door Pieter Paret, een neef van Chastelain, die, al speculeerende in terreinen en huizen aan het Spui, de Pieter Paretstraat (thans Else- moerstraat) gesticht heeft. Hij zal enkele jaren later het huis op de Plaats, met den tuin en den uitgang op ’t Buitenhof, aan Prins Frederik Hendrik verhuren. Tusschen het poortje met portiersloge, dat Chastelain heeft gezet, en een gang aan den anderen kant, ligt het nietige huisje van Bartholomeüs Willemsz., hoefsmid. Deze is al jarenlang dood. Bij zijn leven was hij knecht van Arend Jansz., Hoefsmid van den Hove, geweest. Diens dochter Lijsbeth had hij getrouwd. De Hoefsme derij bevond zich op enkele passen daarvandaan, in den hoek, maar aan de Westzij van ’t Buitenhof. Bartholo meüs’ huisje is in 1594 gebouwd. Maar hij en zijn vrouw zijn jong gestorven, negen onmondige kinderen achter latend. De kinderen hebben het mogen behouden en verhuren. Nu staan ze op het punt het te verkoopen aan Dionijs Anthonisz. van der Couwen. Maar het staat wat naar achteren, buiten de rooilijn; aan den kant van poort van Chastelain wel een Couwen koopt het alleen, zoo ning geeft, het te vergrooten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 92