HET BUITENHOF 80 aan haar dochter kleermaker, Pieter weduwe en woont dat het er meer zijn dan drie. Dat is wellicht vanwege de bijgebouwen. In den hoek, naast het huis van Hendrik Doedijns, bevindt zich de Hoefsmederij van den Hove. De Gheyn, op zijn kaart van 1597, teekent er een af dakje vóór, waaronder de paarden worden beslagen. Arend Jansz., nu gestorven, is als Hoefsmid door Hu- brecht Jacobsz. opgevolgd. Sinds 1613 loopt dwars door de Hoefsmederij een gang, die de woning van Lambert Zegersz. in de Hoogstraat, waar het Rooster uithangt, met het Buitenhof verbindt. Het tweede huis in de rij wordt bewoond door de weduwe van Coenraad de Rechtere. Deze was tot 1601, het jaar van zijn dood, Secretaris van de Staten van Holland. Ook hij heeft, evenals Jan Willemsz. Comans, zijn huis als ambtswoning toegewezen gekregen en wel vermoedelijk niet lang na zijn benoeming, die eind 1573 of begin 1574 plaatsvond. In 1578 zien wij er hem wonen. Lag het huis van Comans in een grooten tuin, de Rechtere kreeg een nog grooteren tuin aan de Zuidzij van het Buitenhof. We komen er zoo-dadelijk op terug. Het derde huis, tenslotte, is dat van Anneken Jolijt, de weduwe van den kleermaker Evert Sanders. We heb ben het, met zijn oud rietdak, in den aanvang van dit opstel beschreven. Maar Anneken Jolijt is al een jaar of tien dood. Het huis behoort nu Lowijsgen Sanders, die ook met een Jansz., getrouwd is geweest. Ze is nu bij haar dochter, Aaltje Pieters, in. Aaltje, op haar beurt, 'is met een zijdekramer, Pieter Balde, getrouwd. We steken de Halsteeg nu over. Hier zijn wij bij Johan Ernst, Graaf van Nassau, terecht. Johan Ernst is een kleinzoon van Jan den Oude, broer van Prins Wil lem, bij wien Prins Maurits zijn kinderjaren gesleten heeft. Maar het huis is zijn eigendom niet. Het behoort

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 95