81 VAN OMSTREEKS 1550 TOT 1650 aan Ijsbrand van Rijsbergen toe, Klerk ordinaris van de Staten van Holland. Tot 1611 heeft het hoekterrein leeg gestaan. Het moet aan het Buitenhof zeker een dertigtal meters breed zijn. Het maakt deel uit van het erf van het hoekhuis aan het andere eind van de Halsteeg, dat aan de Groenmarkt gelegen is. Dit erf was vóór de totstand koming van het fraaie huis, waar nu de Graaf zijn ver blijf heeft genomen, met een hoogen muur omringd, waartegen, aan den kant van het Buitenhof, een tweetal oude, in 1577 gezette winkeltjes waren aangebouwd. In 1611 was van Rijsbergen, eigenaar van het huis aan de Groenmarkt, „het Vosken” geheeten, van plan geweest, er een huisje te zetten ten dienste van zijn moeder. Hij hoorde toen echter, dat de jonge Graaf een woning noo- dig had, zoo dicht mogelijk in de nabijheid van het Stad houderlijk Kwartier, wist Prins Maurits te benaderen en kwam met dezen overeen, dat hij in plaats van het huisje voor zijn moeder een groote woning zou zetten ten dien ste van Graaf Johan Ernst. Bepaald werd, dat dit huis even ver naarvoren zou uitsteken als het portaal van den Grooten Stal, die daarnaast was gelegen. De winkeltjes zouden verdwijnen, tot groot genoegen van den Prins, die zich aan dien ouden rommel al lang geërgerd had. De bepaling had tot gevolg, dat de rooilijn een tamelijk eind verder naarvoren kwam te liggen dan die van de huizen aan den overkant van de steeg. Van de Stallen behoeven we weinig te zeggen. Eerst volgt de Groote en in het Stalstraatje de Kleine Stal. Deze laatste, die een ouderen Stal heeft vervangen, is in 1610 volkomen vernieuwd. Toen ook heeft het straatje zijn huidige gedaante gekregen die van 1616 wel te verstaan! Heel aan het eind van den Kleinen Stal staat een huisje, in 1600 door Hubrecht Jacobsz., hoefsmid van Prins Maurits, gezet, die toen nog niet tot geatti-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 96