GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN AAN 1 Petrus 5:8. (nieuwe vertaling). DEN LANGE VIJVERBERG DOOR HENRIETTE J. J. M. VAN DIEPEN Als er ooit een tijd is geweest, dat de Bijbel dicht bij ons is komen te staan, dan is het wel in dezen tijd met de woorden: „Uw tegenpartij, de duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wien en wij kunnen er wel bij zeggen wat hij zal verslinden” nu de schennende hand der Duitschers onze geliefde stad ’s-Gravenhage zoo geteisterd heeft en laten afbreken, wat ons zoo dierbaar was. Wie heeft de verwoesting van het oude en wijd vermaarde „pronkjuweel”, het Haagsche Bosch, met droge oogen kunnen aanzien? Wat al huizen en bruggen zijn er vernield en verloren gegaan voor het nageslacht. Alleen foto’s en oude pren ten kunnen den ouden toestand nog laten zien, zoodat men zich een flauw beeld kan vormen hoe Den Haag er vóór den oorlog heeft uitgezien. De bekende en veel bezochte tentoonstellingen „voor heen en thans”, gehouden in de tentoonstellingszaal van het Gemeente Archief aan het Rijswijksche plein, zullen zeker weer opgang maken en des te meer gewaardeerd worden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 9