TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG 87 l den Denneweg van der Kiste mr. 72 73 zeer uitgebreide dossier 70 71j Notar. Den Haag, inv.no. 160, f. Weeskamer Den Haag, inv.no. 1169, in een stuk van het van Hendrikje Tielmans, wed. van Jan Roelofz. (beter: Roelantsz.) van Cleeff. een waarschuwing aan aanstaande kooper(s) van den molen, dat hij, Gleser, den grond, waarop de molen stond aan zich behield, zonder dat de kooper daar eenig recht op zou kunnen doen gelden 68De molenaar liet het daarbij waarschijnlijk niet zitten, want in 1646 blijkt hij in proces te liggen met Jhr. Gleser 60Hoe de zaak geregeld is, heb ik niet gevonden. De voorgenomen ver koop is toen in elk geval niet doorgegaan. Eenige jaren later, in 1649, was er kwestie en proces gaande tusschen den mr. smid en Cornelis Engelen Vinckesteijn, dienaar van de Houtvesterij, die mondeling het oud, vervallen huisje staande aan de zuidzijde van den Mallemolen (hier te verstaan als den molen zelf, niet als naam van de straat) van den smid gehuurd had 70Door bemiddeling van notaris J. P. Timmers werd de zaak toen beslecht. Vinckesteijn zou nog twee jaar in het huisje mogen blijven wonen; de molenwerf zou hij behoorlijk in orde houden, maar de molen zelf niet mogen gebruiken zonder believen van Van der Kisten 71Hieruit valt af te leiden, dat Van der Kisten toen daar ter plaatse niet zelf woonde en dat de molen waarschijnlijk niet in bedrijf was. In 1644 bewoonde hij trouwens een huis op de oostzijde van het Spui 72Nog bij zijn leven in 1663 vinden we dan gewag gemaakt van „de vervalle slijpmolen” aan den Denneweg 73Het laatst trof ik Lambert Faesz. van der Kiste mr. smid als GS) Notar. Den Haag, inv.no. 165, f. 210, 18/1/1644. e9) Notar. Den Haag, inv.no. 188, f. 508, 31/5/1646. ”’1) Notar. Den Haag, inv.no. 136, f. 306, 9/3/1649. 35, 6/4/1649. Notar. Den Haag, inv.no. 40, f. 158, 17/10/1644. Hendrikje Tielmans, wed.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 101