TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG 99 2 brieven van het jaar 1598 i°5) Weeskamer inv.no. 137, f. 151 (f. 152 gedrukt). „deese brieven sprecken op Schüddghebeürs" ,,dit zijn brieven van t spoelhuis ende erf” „deese voors, brieven zijn van t velt” Het is duidelijk, dat met de brieven rakende ,,t velt” bedoeld zijn akten, die betrekking hebben op het bleek- registers staat een uitkoopbrief geschreven, waarin genoemd worden: Pleuntje Pieters met haar tweeden man Herman Aelbertsz. bleijker en Engel Maartensz., resp. grootmoeder en oom van de 4 onmondige kin deren, nagelaten door wijlen Gerrit Maartsz. wielmae- cker, hun zoon en broeder resp. ter eenre en Jannetje Gerrits weduwe van den voorn. Gerrit Maartsz. ter andere zijde105). De zelfde uitkoopbrief, getrokken uit bovenbedoeld register, ligt in dossier no. 958 van dien Weeskamer-inventaris. Daarin bevindt zich ook een lijstje van brieven, die aan het bestuur der Weeskamer ter hand gesteld waren in verband met het sterfgeval van Gerrit Maartensz. Dit lijstje omvatte de volgende brieven: een bezegelde brief van het jaar 1506 1533 1540 1567 1581 1595 2 brieven van het jaar 1590 2 1594 een geroijeerde brief van 1590 2 brieven op een vel papier van 1585

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 113