TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG 109 Carron), een onmondig zusterskind van Hendrikje Tielemans 133) Uit de stukken blijkt, dat Hendrikje Tielemans „door de wandelingh” genaamd was Graeff Hendrick ".Waar- aan zij dezen bijnaam te danken had, blijft echter ver borgen. Van eenig belang is nog op te merken, dat, wanneer de boedel in het sterfhuis opgeschreven wordt, er sprake is van een nieuwe bovenkamer en een nieuwe benedenkamer, zoodat men mag aannemen, dat het huis voor kort vergroot of verbouwd was. Een bijkamer naast de keuken lag aan de straat, d.w.z. aan de west zijde van het weggedeelte, dat de tegenwoordige Malle molen zuid van de Javastraat uitmaakt. Het betreffende archief van de weeskamer licht ons dan in, dat het huis den winter over ledig bleef staan en dat het intusschen met de gebrekkige ontsmettings middelen van dien tijd, wierook, muskus, azijndamp, buskruit, imbeerenhout, behandeld werd. Met ingang van 1 Mei 1664 werd het echter verhuurd aan een zeke ren Tielman Glabeecq (Glabbeck). Waarschijnlijk was hij dezelfde persoon, die 1666 voorkomt als wijntapper in Den Haag, in 1668 een herberg blijkt te houden en in 1670 op de Nieuwe Haven woont 134). Op 16/2/1666 vindt men in het weeskamerarchief aangeteekend, dat de op 1/5/1665 verschenen en reeds betaalde huishuur 133) Weeskamer Den Haag, inv.no. 1169. Uitgebreid dossier nopens den nagelaten boedel van Heyndrickgen Thielmans, weduwe van Jan Roeloffsz. (lees: Roelantsz.) van Cleeff. Zie voorts onder Heyndrickje Tielmans in het zelfde archief in inv.no. 153, f. 218 (geschreven), (f. 219 gedrukt); no. 154, f. 240; no. 155, f. 174 (f. 166 gedrukt). Notar. Den Haag, inv.no. 637, f. 24, 6/11/1663. !34) Verg, klapper op de notarisprotocollen Gem. Arch. Den Haag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 123