TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG 113 148) Transp. Den Haag, inv.no. 462, f. 427, 24/10/1749, klapper- no. 1367. 149) Transp. Den Haag, inv.no. 465, f. 115, 22/10/1756, klapper- no. 1343. 150) Hendrik van Lit werd begraven in Den Haag op 14/4/1760, 77 jaar, 2de kl. f 15.zijn derde echtgenoote Cornelia de Booij op 17/12/1777, 63 jaar, f 30.—. 151) Transp. Den Haag, inv.no. 477, f. 244, 13/1/1794, klapper- no. 732. de derde maal getrouwd) de geheele partij weiland, die voorheen achtereenvolgens toebehoord had aan Joost Jacobsz., Vincent van der Linden en de Van der Kuns14S), terwijl hij in 1756 eigenaar werd van nog eenige andere huizen en erven aan de westzij van den Denneweg (Mallemolen)Bij de eerste gelegenheid heet te hij koopman, bij de tweede herbergier 140Uit akten na zijn dood komt aan den dag, dat „De Zoete Inval” hem bij zijn leven toebehoord had en door hem nagela ten was aan zijn (derde) vrouw, Cornelia de Booij 150 Zeventien jaar na haar dood droeg Laurens van Lith „De Zoete Inval”, die toen twee overdekte kolfbanen rijk was, voor zijn helft aan Antonie van Starrenburg over: de wederhelft behoorde toen aan de kinderen van Willemina van Lidt f en Hendrik van der Kruijf 151). Met het aanhalen van deze namen van personen, die in aanmerking komen om in verband gebracht te worden met het ontstaan en de ontwikkeling van de herberg „De Zoete Inval” meen ik het hier te kunnen laten. Maar aan wien de eerste herberg daar ter plaatse haar oor sprong verschuldigd moge zijn, zoo staat het toch voor mij vast, dat zij op geen ouderen geboortedag kan bogen dan uit de laatste helft van de 17de eeuw. Ik zie er een gelegenheid in, ontstaan aan de buitenkant van een reeds oud en uitgebreid Den Haag, waar in den aanvang voor-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 127