DE HEER LEYDEN EN DE 124 187) Arch. Delfland, dossier inv.no. 2329, 2/8/1656. van de 16de en dan, dat de weg als zuidbelending van het terrein de Heulweide (Schudjebeurs) op het eind van eeuw in eenige akten als buurweg voorkomt en zulks in tegenstelling met den weg naar Scheveningen, de westbelending ervan, die als heerweg aangeduid wordt. Leiweg of lijdtweg, waaraan in het algemeen een der gelijke beteekenis als aan buurtweg wordt toegekend, heet de weg in een Haagsche schepenakte van 1665 op een punt dicht bij den Slijpmolen, maar nog west van den Denneweg. Kenmerkend voor zijn aard als weg lijkt mij de betiteling van „lydtweg" voor dit stuk Javastraat in een beschikking, die van het hoogheemraadschap Delfland in 1656 uitgegaan is167). Voor het overige komt hij voor als heerweg (reeds in de 16de eeuw) of heerstraat, als gemeene weg of eenvoudig als weg, tegen het eind van de 17de eeuw als achterheerweg. Tot dusver heb ik geen spoor kunnen ontdekken van het gebruik van den naam Rijnweg voor dit gedeelte. De betiteling met de namen buurweg en leiweg maakt het niet waarschijnlijk, dat men hier met den oor- spronkelijken Rijnweg te maken zou hebben, aan welken men toch bij uitstek de benaming heerweg toegekend zal willen zien. Dat de Rijnweg, bijv, in het west- ambacht van Den Haag of in den ban van Wassenaar, voorkomt als heerweg, mag er niet toe verleiden in de zoo even beschreven gevallen omgekeerd het algemeene begrip heerweg in het bizondere van Rijnweg om te zetten. Met het stuk Javastraat oost van den Denneweg en met zijn verlengde, den tegenwoordigen Wassenaar-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 138