Kaart no. Ill i 1710 de erfgenamen en dus voorzaten van aan Johan Cunes en Toelichting. Om technische redenen (het schrift op de reproductie zou bij verkleining geheel onleesbaar geworden zijn) kon geen foto van het oorspronkelijke kaartje bijgevoegd worden, maar het naar een foto vervaard:gde kaartje no. Ill bevat alle bizonderheden van het origineel. Van Leeuwen zal de naam van den pachter van de derde woning west van Zorgvliet zijn. Lappcnburg heette de tweede woning west van Zorgvliet. De heer de Liele is Philip Floris de Lille, die in 1761 de woning Meerdervcort en in 1763 de oostelijk daaraan gelegen woning, oorspronkelijk afkomstig van Willem Goud, gekocht had. Voshol is Vauxhall, een inrichting voor publieke vermakelijk heden. Scheylynij is de toenmalige schei- of grenslijn tusschen de gronden van Zorgvl’et en die van den heer De_Lille. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat reeds in 1708 en van Philips Doublet, heer van St. Annaland den heer De Lille, strooken duin of klingen aan Willem Bentinck verkocht hadden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 141