DE HEER LEYDEN EN DE 128 en de juist den Scheveningschen het stuk duin zou het de klingen („de weg en Zorgvliet en west van Zorgvliet een drietal woningen, die volgens de kaart toen alle drie mede den heer Bentinck, eigenaar van Zorgvliet, toebehoorden. De meest westelijke van het drietal werd eerst in 1736 door Bentinck gekocht (de twee andere resp. in 1706 en 1730), zoodat de kaart in elk geval den toestand van 1736 of later weergeeft. Ten zuiden langs deze woningen is een pad geteekend, waarbij de naam „De oude Reyn- weg” geschreven staat en wel tusschen de eerste en de tweede woning van Zorgvliet af. Van elk der drie hofsteden voert telkens een pad in meer of minder schuine richting over de klingen. Halverwege daarop zijn zij samengesmolten in één pad, dat dicht achter de heining van Hessenhof heenloopend even voor de woning van den heer De Lille op den weg uitkomt, die tusschen Hessenhof en Vauxhall eenerzijds genoemde woning anderzijds naar weg leidt. Door den verkoop van laatste gedeelte van het pad over zoo als hy tegenwoordig loopt”) moeten vervallen vervangen worden door een verder westelijk ontworpen pad („om de weg weder zoo in order te brengen”). Alles in aanmerking genomen lijdt het voor mij geen twijfel, dat het schetskaartje geteekend is door iemand, die van de plaatselijke toestanden daar uitstekend op de hoogte geacht mag worden. Geen van de schuin over de klingen strekkende rijsporen kan op den naam Rijnweg bogen. Die naam blijft uitsluitend bewaard voor het slag, dat als de oor spronkelijke voortzetting van den Rijnweg beschouwd dient te worden.. Het gebruik van de aanduiding „oude Rijnweg” houdt op zich zelf nog niet in, dat er een andere weg met den naam „nieuwe Rijnweg” zou bestaan. Het behoeft niet meer te beteekenen dan dat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 144