TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG 157 204Arch. Delfland, inv.no. 1962/2. 205Arch. Delfland, inv.no. 1962/5. grondspeculant uit dien tijd. In het jaar 1609 vindt men daarom dit pad vermeld als „de slach die deur Kennip- hoüens duyn loopt” en wel met betrekking tot de schut- paal der wildernis, die aan de oostzijde van en vast aan het Haagsche wagenslag geplaatst stond; het slag van Van Kenniphoven lag 55 roeden ten zuiden van dien paal 204In 1628 heet het van den paal ter zelf der standplaats, dat hij noordwaarts van de galg en 55 roe den noordwaarts van een verstoven wagenslag staat205). Dit pad door Van Kenniphovens duin komt op alle drie bovenbedoelde kaarten voor. Op die van 1595 en op die uit Rijnlands archief loopt het slag tot aan het begin van de ontgonnen gronden van de hoeve; op de kaart uit Delflands archief zet het zich voorbij den achteringang van het landgoed oostwaarts tot aan het Huibrecht Wouterslaantje voort. Het overstoven zijn in 1628 kan niet als bewijs gelden, dat men met een zeer oud slag te maken heeft. Zoo’n overstuiving en onbruikbaar wording kan gemakkelijk in een enkel zeer droog jaar tot stand komen. Bovendien ligt het voor de hand, dat het een weinig begaan pad is geweest, waarvan de zorg voor in stand houding vermoedelijk uitsluitend ten laste van den pachter der hoeve kwam. Het is in verband met dat ondergestoven zijn in 1628 wel opmerkelijk, dat op de kaart van het archief van Delfland nog een tweede pad van het Scheveningsche duinslag aftakt, nl. vlak noord van de sloot, die de Heulweide van de duinen scheidde en dus ter hoogte van den lateren tol. Dit pad loopt achter de woning van Van der Werve heen. Hoewel de woning van Duinweide niet op de kaart geteekend is, moet dit pad

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 174