Bijlage I TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG 171 Verdere bizonderhedeu Arckel); Het huis den Haag naar Scheveningen. van Mr. Otto van Zekere huizinge met de werf en boomgaard, met de laan daaraan behoorende; op de laan rust een servituut van eenige partijen lands in de omgeving om er ten eeuwigen dage door te gaan en te rijden. Een huis, enz. met een uitgang of uitpad over de landen van de erf genamen van mr. Otto van Arckel en loopende voort naar den heerweg van Scheveningen (bedoeld is het door Gerrit (of Gerard) van der Burch (of Verburch) getimmerde huis). Z de laan van de woning (van de kinderen O de heerweg, die naar De voormalige woning Schev. loopt. van Van der Burch met bijbehoorende landen hebben hun uitpad gemeen met den buurweg aan de noordzij van het huis loopende. N de oude laan loopende naar den Schev.weg (de nieuwe laan staat er bij wijlen Gouds woning haaks naar het zuiden op); O de heerweg naar Scheveningen. II— 1—s van wijlen Willem Gouden woning met een uitpad over zekere laan van de weeskinderen van mr. Otto van Arckel (het huis was nl. gescheiden van de landerijen verkocht). Zekere klingen benoorden de woning van Philips Doublet met het recht op de boomen staande op de laan of weg, die naar voorn, woning leidt. Z de laan van de woning, vroeger behoorende aan de kinderen van mr. Otto van Arckel; O de heerweg naar Schev. Z de laan, die naar de woning van den heer Doublet loopt; O de heer weg naar Scheveningen. Z de laan, die loopt naar de woning van den heer Doubleth; O de heer weg van Scheveningen. Z zekere sloot; O de heerweg. NB. Het zelfde grondstuk als a° 1689, inv.no. 518, f. 13v. Aan de westzijde bij den Cruyswegh van Z de heerweg; O de heerweg. Z de weg naar de duinen; O de heerweg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 188