VER. „DIE HAGHE” IN DE JAREN 1940—MEI 1945 9 2 Bosch, Keuter en Laarman; de oude ds. Welter, ds. Creutzberg, ds. Junod, ds. Schokking waren evenzeer bekende figuren. De heer Jochems de oude Hagenaar ging heen, ook een ander minnaar van Den Haag, die veel voor de ontwikkeling onzer stad geedaan heeft, de heer Lindo; Mr. Visser de president van den Hoogen Raad, Hugo Loudon, dr. H. P. N. Muller, dr. A. G. Kröller, dr. de Kok, dir. van de Bataafsche. Voor ons leden van Die Haghe zijn meer in het bijzon der te vermelden onze oud-bestuursleden: dr. W. W. van der Meulen, prof. Tenhaeff en D. S. van Zuiden; dan enkelen, die wij als sprekers op onze vergaderingen hoorden of die trouw onze vergaderingen bezochten: dr. Japikse, dr. Plantenga, Mej. Joh. Naber, dr. Lun- singh Scheurleer, Wierts, dr. Kossmann, de journalist Hotke, de heer J. Bosboom Nzn., dr. P. C. Molhuysen, oud-directeur van de Kon. Bibl., bij voorbeeld. Trou wens het geestelijk en cultuurleven van Den Haag leed over het algemeen ernstige verliezen. Van de literatoren noem ik als eerste Menno ter Braak, als oorlogsslacht offer, maar ook gingen heen P. C. IJoutens, Helène Swarth, Maurits Wagenvoort, Mevr. Knuttel-Fabius, Dop Bles en Jan Feith; onder de musici noemde ik reeds Wierts, naast hem ook een groote figuur als Johan Wagenaar, dan Wouter Hutschenruiter, de ook als schilder merkwaardige Rient van Santen, en de fijn zinnige Mr. Michielsen. Een figuur van zeer bijzondere qualiteit, ook om de leiding die hij aan kunstenaarskrin gen gaf en die hem gevangenschap en den dood kostte was Mr. Jan F. van Royen, secretaris-generaal van de P.T.T. maar hier te herdenken als meester drukker van de Zilverdistel en de Cunerapers; beoefenaars der toe gepaste kunst waren ook Corn, van der Sluys en C. de Lorm.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 19