12 inziens is nu de tijd van afscheidnemen gekomen; het zal mij vreemd vallen, maar mijn belangstelling behoeft niet te verminderen en zal dat zeker niet doen, daarvan kan ik wel de verzekering geven. In de hoop, dat Die Haghe een nieuw en krachtig levenstijdperk ingaan zal in een vernieuwd en schoon Den Haag open ik deze eerste vergadering van dat tijd perk. VERSLAG OVER DE LOTGEVALLEN ENZ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 22