door de vele feestelijkheden, die o.a. een gevolg waren van de terugkeer van een Oranje-hof, toch ook voor velen vreugde en genot. Wat de archieven uiteraard niet voldoende kunnen doen uitkomen, er moet naar men met stelligheid mag aannemen, bij velen ja bij allen een gevoel van vreugde en dankbaarheid hebben bestaan, gewekt door de bevrijding van den druk eener vreemde overheersching en het vooruitzicht op een betere toe komst. 'sGRAVENHAGE IN 1814 204

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 223