DE GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN OP DE LANGE VIJVERBERG DOOR DRS. H. M. MENSONIDES. In de Jaarboeken van „Die Haghe” van 1938, 1942 en 1946 heeft Mej. H. J. J. M. van Diepen achtereen volgens de huizen 11 en 12, het Hof van Friesland (14—16) en de resteerende huizen op de Lange Vijver berg behandeld. Bij een toevallig onderzoek naar het huis No. 12, bleek mij, dat vóór het begin der 18e eeuw, het door haar daaromtrent vermelde, niet meer klopte met de gegevens welke ons andere bronnen, in de eerste plaats de cohieren van straat-, asch- en klapwakersgeld, opleveren. Het werd duidelijk, dat in haar identificatie van de huizen een fout was geslopen, welke een ver schuiving ten gevolge had, zoodat zij in de 18e eeuw de huizen 11 en 12 behandelt, daarvóór de huizen 10 en 11. Een poging een en ander recht te zetten, was aanleiding het onderzoek ook tot de overige huizen uit te breiden. De resultaten dezer nasporingen zijn in deze studie neergelegd, welke geen ander doel heeft, dan, zoo veel noodig, een aanvulling en verbetering te geven van de artikelen van Mej. van Diepen. No. 3. Gelijk in het Jaarboek „Die Haghe” 1946, pag. 23 vermeld wordt, is dit huis in 1466 eigendom van Jacob

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 224