OP DE LANGE VIJVERBERG 207 Holland. Hij trouwde van Philip de Bourbon van meer was 1570 lid der Staten van Anna de Bourbonnois, dochter nois uit Mechelen en van Jacoba van Teijlingen. Op 19 Augustus 1570 werd hem door de Rekenkamer con sent verleend om zeker keldertje en een stuk land achter zijn huis op de Vijverberg te mogen gebruiken en om palen in de vijver te mogen slaan om daaraan een „houwer" voor het bewaren van visch, een soort visch- bun dus, te mogen leggen, tegen een recognitie van 4 grooten Vlaemsch. Zijn zoon Jacob stierf als jonge man en diens zuster Sandrina werd erfgename van Benthuijsen en Soetermeer en waarschijnlijk ook wel van het huis op de Vijverberg. Zij was getrouwd met Gerrit Oem van Wijngaerden, president van den Hove van Holland. Zij overleed in 1594 en hij 1598. Het is hun dochter Emerentia Oem van Wijngaerden, die wij in het transport van 1603 als eigenares van het huis aantreffen. Van de andere twee daarin genoemde voog den, is Bruijninck Oem van Wijngaerden, ambachtsheer van ’s Heeraertsbergen en rentmeester van Zeeland beooster-Schelde een broeder van haar vader, Hiero- nimus van Tuijl van Serooskercke, heer van Popjesberg bij Middelburg, gehuwd met haar zuster Hendrica, die reeds in het zelfde jaar 1603 overleed. Op pag. 25 constateert Mej. van Diepen, dat niet gevonden is wie na Cornelis de Jonge van Ellemeet eigenaar wordt van het perceel. Het cohier van het asch en vuilnisgeld van 1727/28 verschaft daarin echter licht, daar dit vermeldt: „de Vrouwe van Ellemeet, nu de Heer van Boetzelaer”. Jacob Godefroi, des H. R. Vrijheer van Boetzelaer, heer van Nieuwveen, werd geb. Den Haag 22 April 1680, was Baljuw en Schout van Den Haag, president van gecom mitteerde raden, grootzegelbewaarder, Stadhouder van de Lenen van Holland en Bewindhebber der O.I.C. Hij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 226