OP DE LANGE VIJVERBERG 225 5) Christiaan Huygens: Oeuvres completes, dl. VIII, p. 314 No. 2237 en p. 320, No. 2241. 6) Pelgrim van Dronckelaer ondertr. 's Gravenhage 20 Maart 1678 met Johanna Lauder, wonende te Breda. Hij was een zoon van Mr. Willem van den Kerckhove, raadsheer in den Hove van Holland en Reynburgh Sebastiaans de Jongh en erfde het Gelder- sche leen Dronckelaer van zijn oudoom van moederszijde Caspar van Dronckelaer, tezamen met de helft van de hofstede Brevoort in het Hoogelandt buiten Amersfoort. Hij overleed in Augustus 1678. Na zijn dood werd een dochter geboren Pellerina Reijnburgh. bijzonderheden5). Nadat hij eerst zijn ouders verrast had door zijn voornemen te kennen te geven, om te trouwen met de weduwe van den heer Dronckelaer,6) een mooie en geestige vrouw, die echter geen cent bezat, waartoe de ouders hun toestemming weigerden, bleek, dat hij in het geheim door een Engelsch priester reeds eeder in het huwelijk was getreden met een Engelsch meisje, Anne Gibson, bij wie hij reeds een kind had. Hoewel dit huwelijk geen rechtsgeldigheid had, liet de vader van het misleidde meisje het er niet bij. En tegen over de aanzienlijke jongeling kon ook hij op machtige protectie aanspraak maken. Hij was geboren in Cumber land in 1615 en een zeer verdienstelijk miniaturist, was echter een dwerg evenals zijn vrouw Anne Shephard, hetgeen niet wegnam dat zij twee zeer knappe dochters kregen van normale grootte. Een favoriet aan het hof van Karel II van Engeland, was hij belast met het geven van teekenles aan de prinsessen Mary en Anne. Hij vergezelde eerstgenoemde naar Holland toen zij zich na haar huwelijk met Willem III daarheen begaf. Wanneer Vrijberge dan ook weigert tot een officieel huwelijk over te gaan, komt het tot een proces voor het Hof van Holland, waarbij hij veroordeeld wordt Anna Gibson in facie ecclesiae te huwen. Het ondertrouw register van Den Haag vermeldt dan ook op 1 Novem-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 244