OP DE LANGE VIJVERBERG 227 aan het slot van deze opsomming toegevoegd „Heer Jan van der Capelle een huis 1 d.” Het Hofboek van 1512 leert ons dat heer Jan van der Capelle nog eigenaar is van het huis, doch in 1560 vinden wij het in het bezit van Agnieta Cornelisdr. die wij reeds leerden kennen als eigenares van No. 12. Zij verkoopt het 1 Mei 1560 en transporteert het 3 Januari 1561 aan haar zwager (schoonzoon?) Willem Moons, rentmeester van het kapittel in Den Haag. Het huis wordt daarbij vermeld als eertijds gekomen van Jan van der Capellen. Belendingen zijn W. de verkoopster; O. Mr. Adriaen Wenss, advocaet. Dit alles klopt met het Hofboek van 1561, dat als eigenaar Willem Moons noemt. Daarna is er echter evenals bij No. 12 een hiaat en pas in 1597 vinden wij het huis weer terug als de O. belending bij het transport van dat perceel door den curator van de boedel van Monte Valdone aan Jkvr. Elisabeth van Egmond, weduwe van Frederik van Zevender. Eigenaar van No. 13 is dan Mr. Cornelis Duijst (van Voorhout). Op 1 Maart 1619 is het nog in het bezit van diens weduwe, wanneer het voorkomt als O. belending van No. 12 bij het transport door Jhr. Otto van Zevender aan Jhr. Jacob van Wijngaer- den, heer van Benthuijsen. Dan volgt de eerste transportacte, die weer te vinden is, van 16 Mei 1625, door Mej. van Diepen afgedrukt op pag. 50 (Die Haghe 1946) waardoor dit huis even eens aan den heer van Benthuijsen komt en min of meer daarbij wordt getrokken. Het gaat samen met No. 12 over aan Bonifacius van Vrijbergen en pas na diens dood komt aan deze vereeniging een einde. Zoo- als wij zagen kwam No. 12 aan zijn dochter, No. 13 aan zijn zoon. Diens stormachtige jeugd belette niet dat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 246