DE GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 228 het geheel 7) Wagenaar, Vaderlandsche Historie dl. VII, p. 451. hij opklom tot ambassadeur in Engeland, als hoedanig hij koningin Anne bij haar troonsbestijging complimen teerde, en welke functie hij bleef bekleeden tot zijn dood op 3 Juli 1711 toe. Hij werd in de thans verwoeste Hollandsche kerk te Austin Friars begraven. Het huis kwam aan de dochter uit zijn verbintenis met Anne Gibson, Elisabeth, die gehuwd was met Thomas Ken nedy, luitenant-kolonel van een regiment Schotten. Deze verkoopt het, gelijk wij op pag. 51 (Die Haghe 1946) zien, op 19 Februari 1738 aan Maria Francroise Fagel, waarna wij met het aldaar door Mej. van Diepen verhaalde vervolgen. No. 1416. Het Hof van Friesland, Hoewel ik mij wat deze huizen betreft over kan beperken tot verwijzing naar het zeer lezenswaardig artikel van Mej. van Diepen (Die Haghe 1942, pag. 73 vlg.) zou ik toch enkele opmerkingen willen toevoegen betreffende de samenvoegingen en splitsingen van dit perceel. Ofschoon het Hofboek van 1561 als eigenaar noemt Joost van Ouwelande, vinden wij in het transport van No. 13 op 3 Januari 1561 als belending vermeldt Adriaen Wenss(en), advocaet. Deze was sinds 1550 advocaat voor den Hoogen Raad, van 15761578 Pensionaris van Dordrecht en toen in 1582 door de Staten van Holland een nieuwe Hoogen Raad werd ingesteld, behoorde hij tot de daarin benoemde leden 7). Hij was gehuwd met Josina van Egmond van de Nijen- burg Cornelisdr. Bij de overdracht van 15 Maart 1622 vinden wij dan ook nog vermeld, dat Leonard van Casembroot het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 247