In de jaren 1941, 1944 en 1946 zijn geen nieuwe straatnamen vastgesteld. NIEUWE STRAATNAMEN VASTGESTELD GEDURENDE DE JAREN 1941—1946. Op 12 Januari 1943 werd de Nieuwe Markt ver anderd in Wijnhaven naar de kaden langs de tot ongeveer 1840 aldaar aanwezige gracht, welke deze naam droegen. Op 5 April 1943 besloot de Burgemeester de naar Joden genoemde straten van andere namen te voorzien. Derhalve werden gewijzigd de: Op 3 Januari 1942 verboden de bezettingsautoriteiten dat namen van levende leden van het Huis van Oranje- Nassau voor namen van straten, pleinen of parken gebruikt werden. De naam Wilhelminastraat werd tevens in het algemeen verboden, ook indien de straat niet naar H.M. de Koningin genoemd was. Op 19 Mei d.a.v. besloot de w.n. Burgemeester der halve te wijzigen de: Wilhelminastraat in Agathastraat Wilhelminastraat L. Alidastraat L. Julianastraat L. Catharinastraat L.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 253