de badplaats Sche- Schevelings Prentebook door Arend Tael (verzen). La Haye la Nuit of Een Sombere Noot! door Hopa- long. Libertas no. 11. OPGAVE DER GESCHRIFTEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN BETREFFENDE 'SGRAVENHAGE IN 1945 VERSCHENEN VOOR ZOOVER TER KENNIS VAN DE REDACTIE GEKOMEN. den wederopbouw van Het huis Korte Vijverberg 3 te ’s Gravenhage geres taureerd door Dr. Ir. G. A. C. Blok. De Schouw Nov.- Dec. 1944 en Jan. 1945. Plan voor veningen. I. Een ontwikkelingsplan door Mr. R. H. Woltjer. II. Een ontwerp van Prof. Herman Rosse. Vijf en twintig jaren Duinoordkerk 17 Dec. 1920 17 December 1945. a. Plaatsbeschrijving en gebouwen. De Laan van Meerdervoort. Gedicht door Jef Last. Ad Interim I 123.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 255