GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S GRAVENHAGE 237 de Maze (W. A. P. Smit). Hoe Den Haag zijn bevrijding tegemoet ging. Je Maintendrai, Mei. Dankdienst in de Bethlehemkerk op 8 Mei 1945 bij de bevrijding van Nederland. Voorgangers: Ds. A. K. Straatsma, Dr. Jac. Poort. Stede-Troost door W. van In signo piscium. „Oranje Hotel”. Episoden uit het leven van no. 724, een politieke gevangene in de Polizeigefangnis te Sche- veningen. Bewerkt door Jos Verstraeten. c. Personen. Onze Koningin 65 jaar door A. den Doolaard. Vrij Nederland, 1 Sept, 4 September 194413 Mei 1945. Dagboek van C. E. A. C. ArnoldMees. Brieven van Groen van Prinsterer aan Koning Wil lem I over een aankoop voor het Koninklijk Huis-Archief door N. Japikse. Bijdr. Vad. Gesch. 8e R. V 255262. b. Geschiedenis en gebeurtenissen. De Geheimzinnige Aanranding, een opzienbarende strafzaak uit 1771 door Mr. H. Hardenberg. Menno ter Braak en het Nederlandsche proza door Johan van der Woude. Vrije Katheder, 24 Aug.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 256