238 'sGRAVENHAGE IN 1814 der Goes van Naters. Elsevier, 8 Dec. Verweer. Een gedicht door August Heyting. Dr. A. Kuyper door D. Tromp. Waagschaal, 10 Nov. In Memoriam Dr. P. C. Molhuysen door Dr. H. E. Greve. Bibliotheekleven XXX, 1. Menno ter Braak((en J. Huizinga) door Charles Bressers. Nieuwe Eeuw, 15 Dec. Adolphe Engers, tooneelspeler door A. Zoetmul der). N. Eeuw, 15 Dec. N. Japikse j- door W. Nijhoff. Bijdr. Vad. Gesch. 8e R. V 145—146. Jhr. Mr. M. van In memoriam Prof. Dr. Jacob Hessing door P. van Schilfgaarde. Tijdschr. Wijsbeg., 37, 185. Rede uitgesproken ter herdenking van Ds. Albert Keuter, op Zondag 1 Juli 1945 in de Doopsgezinde Kerk te ’s Gravenhage door Ds. H. W. Meihuizen. Op de bres 19401944 door Mr. Dr. K. J. Frederiks, Secretaris-Generaal van Binnenlandsche Zaken. Het Nederlandsche geslacht Huber bewerkt door Mr. F. G. A. Huber. Omslag en schets van Mej. Diet Huber.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 257